Apie mus


Įmonės veiklos sritis, produkcija ir paslaugos:


1. Įmonės veiklos sritis - prekyba. 


2. Įmonės misija ir vizija:


Misija: toliau gerinti konkurencinę padėtį, nuosekliai organizuotu naudoti ir diegti naujas technologijas. Pardavinėti Europos kokybės standartus atitinkančius technikos produktus ir visapusiškai tenkinti vartotojų poreikius.


Vizija: bendrovės vizija siekti tapti moderniausia, didžiausia buitinės technikos tinklą turinčia bendrove Lietuvoje, pasižyminčia: o teikiamų paslaugų įvairove; o aukšta aptarnavimo kultūra; o modernių technologijų naudojimu. 


3. Tikslai ir uždaviniai:


     •  Spartinti pajamų augimą 
     •  Plėsti rinkos dalį 
     •  Gerinti produkcijos kokybę 
     •  Gerinti personalo darbo sąlygas 
     •  Užtikrinti kiekvieno visuomenės nario komfortą buityje 
     •  Kelti informacinį raštingumą 
     •  Prisidėti prie žmonių gyvenimo kokybės kėlimo